OP PIK -

Projekt
KONCEPT PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ, NA BÁZI NEURONOVÝCH SÍTÍ, UTILIZACE ZAŘÍZENÍ (TEPELNÉHO ČERPADLA) VE VZTAHU K MĚNÍCÍ SE CENĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE V PRŮBĚHU DNE, POTŘEBĚ TEPLA (RESP. VENKOVNÍ TEPLOTĚ), ÚČINNOSTI (COP) TEPELNÉHO ČERPADLA.
je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem projektu je analýza vhodných algoritmů výpočetní inteligence a studie jejich proveditelnosti v open-source informačních technologiích za účelem minimalizace nákladů vývoje a provozu. Poskytnutá služba prediktivní řízení na bázi neuronových sítí bude integrována do stávajícího řízení systému s tepelnými čerpadly. Tato nová funkce zefektivní provoz otopných systémů, speciálně pak tam, kde je cena energie proměnlivá. Tato inovativní funkce výrazně zlepší řízení otopných soustav, přinese snížení spotřeby na vytápění a tím následně minimalizuje náklady za provoz/energii.