AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ -

AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ

Dnes již najdeme velice málo provozů, které alespoň z části nezasáhl proces automatizace. Jde o další stupeň vývoje mechanizované výroby, ve kterém přebírají přístroje a automatická zařízení činnosti, které dříve prováděli lidé. I naše společnost se do tohoto procesu zapojila a odvádí v něm již několik let spoustu kvalitní práce, na kterou jsme, a myslíme, že právem, hrdi.

Automatické výrobní linky

Automatickou výrobní linku můžeme definovat jako řadu po sobě jdoucích pracovních stanic, které jsou propojeny přenosovým a elektrickým řídící systém. Každá z těchto stanic provádí předem definovanou výrobní nebo kontrolní operaci.

Proč byste i vy měli svou výrobu automatizovat?

Odpověď je jednoduchá. Aplikace automatické výrobní linky vám jednoznačně zvýší rychlost výroby a její produktivitu, zefektivní využití materiálů, sníží zmetkovost a zvýší kvalitu finálního produktu. Toto bude mít příznivý dopad na zkrácení termínů dodávek a ekonomickou stránku výrobního procesu.

 

Jsme připraveni i vám poradit, vyprojektovat a vyrobit zařízení, které vám přinese všechna výše uvedená pozitiva. Vaše spokojenost je naším cílem.

Jednoúčelové stroje | Kontrolní zařízení

Nedílnou součástí automatických linek jsou i jednoúčelové stroje či kontrolní přípravky. Některé jsou stoprocentně automatické, jiné vyžadují spolupráci s člověkem. Společným jmenovatelem je jejich jedinečnost. Jsou vyprojektované a vyrobené „tady a teď“ přímo pro specifickou fázi výroby konkrétního produktu či řady podobných produktů. Mohou být koncipované jako pevná nebo mobilní pracoviště, vždy ale musí být pozitivním přínosem pro výrobní proces každého provozovatele.

Potřebujete „něco zlepšit“, ale nejste si jisti, co přesně váš proces potřebuje?

Obraťte se na nás, svěřte se nám s tím, co považujete za slabinu, nebo s tím, co je potřeba „dělat jinak“. Máme takovéto výzvy rádi a jsme na ně připraveni. Se svými znalostmi a zkušenostmi z minulých let jsme schopni nestranně posoudit, jaké vylepšení potřebujete, vyprojektujeme a vyrobíme vám na míru zařízení, které vám pomůže a oživí „unavenou“ fázi výroby.

 

Nebo víte přesně, „kde vás bota tlačí“ a co od nás potřebujete?

Skvělé! Oslovte nás, my vám vytvoříme zařízení od fáze projektu až  po jeho začlenění do vašeho stávajícího provozu.

 

V každém případě vám garantujeme spokojenost s naší dodávkou i následným servisem.

Robotizovaná pracoviště

I když první moderní digitální a programovatelný robot byl vyvinut v roce 1954 a jeho první aplikace ve výrobě je datována rokem 1961, patřila robotizovaná pracoviště ještě před několika lety k raritním záležitostem. Dnes ovšem mají pevné místo v nejrůznějších výrobních provozech napříč všemi sférami průmyslu. Nahrazují pro lidi těžkou, nebezpečnou, nebo naopak drobnou či nepříjemnou práci, a v mnoha oblastech jsou nesrovnatelně výkonnější a přesnější než lidé. Svým majitelům tak zvyšují produktivitu práce, snižují nekvalitní výrobu, nahrazují dnes velmi nedostatkové lidské zdroje a celkově snižují nákladovost procesů. Velkým hitem jsou dnes tzv. koboti – kolaborativní roboti. Tyto stroje nejen, že samy pracují dle stanoveného programu, ale jsou i vnímaví k přítomnosti člověka a díky svým senzorům jej neohrozí svou činností.

Podívejte se na robotickou výrobu palet.

Robot na výrobu palet

 

Jste rozhodnuti roboty začlenit do svého výrobního procesu a hledáte vhodnou firmu na realizaci?

Jste na správné adrese. Jsme systémovým integrátore renomovaných firem. Projektujeme a dodáváme zákazníkům taková robotická pracoviště, která jim přinášejí očekávané výsledky v oblasti automatizace výrobních procesů.

 

Při návrhu robotického pracoviště je nutno zohlednit různá kritéria: těžiště a vlastní setrvačnost, zatížení, pracovní prostředí, rychlost a doba cyklu či přesnost robota atd. Proto pro vás vybíráme jen taková řešení, která odpovídají vašim požadavkům. Doporučíme vám pro vás  vhodné roboty, například roboty Scara s kinematikou Delta, nebo 6ti a 7mi-osé roboty od renomovaných výrobců:

Fanuc, Kuka, ABB, Yashkava a dalších.

Stavíme zařízení tzv. GPT (general purpose technology) často s vazbou na IIoT (industrial internet of things) včetně implementace strojového vidění nebo algoritmů machine learning (deep learning). Zařízení mohou vykonávat více funkcí s automatizovanou výměnou nástrojů a nářadí.

Roboty lze kombinovat se standardními uchopovacími zařízeními nebo vyvinout účinný systém chapadel na míru vašemu provozu (s využitím např. vakuových chapadel, vícenásobných chapadel nebo univerzálních systémů pro výměnu chapadel). Pro pracoviště svých odběratelů zajišťujeme nadstandardní servisní plány.

Neváhejte nás oslovit. Jsme připraveni se vám věnovat.