MANIPULACE S DÍLY | PŘÍPRAVKY -

MANIPULACE S DÍLY | PŘÍPRAVKY

V souladu s trendy moderní doby i ve sféře manipulace s díly ve výrobě vymizela namáhavá a pomalá ruční práce, a nahradily ji poloautomatické či automatické manipulátory. Naše společnost se touto problematikou zabývá mnoho let.

 

Potřebujete poradit nebo pomoci s volbou a integrací nové manipulační techniky do vašeho stávajícího výrobního systému?

Nabízíme vám pomocnou ruku, pokud si nejste jisti výběrem. Můžeme vám integrovat grippery/greifery (uchopovače), paletové zdviháky a další zařízení pro manipulaci s formami a nástroji.

Svým klientům nenabízíme sériovou výrobu. Vše je projektováno na míru každého zákazníka, dle jeho požadavků a potřeb.

 

Grippery | Greifery

Gripper (uchopovač, chapadlo) jako výkonná část teleoperátora nebo robota je jeho pracovním nástrojem. Správný typ vám doporučíme dle účelu, ke kterému chcete manipulátor použít:

 

Mechanické grippery Asi nejznámější uchopovací zařízení v podobě dvou či tří  (výjimečně i více) „prstů“ či čelistí, které mohou být buď rovné, nebo negativně tvarované vůči součásti, k jejímuž úchopu je gripper určen, případně i vícestupňové, kopírující lidskou ruku.
Vakuové grippery Jde v podstatě o přísavku či sestavu přísavek, využívající k uchopení předmětu podtlak.
Magnetická hlava Je vhodná na manipulaci s většími kovovými předměty.

 

Jste přesvědčeni, že v této oblasti máte dostatečný přehled?

Dáváme  vám k dispozici své znalosti a letité zkušenosti proto, abychom vám pomohli se správným výběrem. Nejde jen o odborné poradenství. Zajistíme vám přímý nákup nebo dlouhodobý či krátkodobý pronájem. Zároveň pomůžeme vytvořit odpovídající plány údržby a identifikovat případnou potřebu následných služeb.

Naše vysoká úroveň odbornosti a technické podpory je pro vás zárukou splnění vašich představ o plně funkčních a ekonomicky úsporných pracovištích.

 

Montážní a svařovací přípravky

Ke zvýšení produktivity při výrobě montážních či svařovaných celků, pro zachování přesnosti opakovaných operací, či jako nezbytnou součást robotického pracoviště je do výrobních procesů zařazováno stále větší množství zakládacích, manipulačních a svařovacích přípravků. Jde o spektrum různých pomocných zařízení, která jsou projektována  vždy na manipulaci s konkrétním objektem. Lze je též projektovat jako snadno modifikovatelné celky. Vždy záleží na individuálním požadavku každého zadavatele, zda má zájem o jednoduché jednoúčelové zařízení, a nebo o zařízení, které je schopno se přizpůsobit modifikaci výrobního programu.

Ze zkušeností víme, že si klient při předložení zakázky často ani neuvědomí možnosti, které požadovaný přípravek může při správné projekci a za použití moderních technologií  nabídnout. Proto jsme tu my, abychom mu „otevřeli oči“ a tuto nadhodnotu ukázali. Je už jen na něm, jak se rozhodne.

Že je náš inovativní přístup zákazníky vítán a oceňován vyplývá z četných kladných ohlasů na naše dodávky. Mnohdy jsme nejen splnili očekávání klienta, ale i značně překročili jeho původní očekávání. Zvýšení produktivity a snížení zmetkovosti a nákladů na manipulaci s materiálem jsou vždy vítanými důsledky implementace našich přípravků do výrobního provozu.

 

3D tisk | Aditivní výroba

Tento technický zázrak dnes již nikoho nepřekvapí. Zvláště v „době koronavirové“ se o tomto fenoménu moderní doby hodně mluvilo v souvislosti s tiskem ochranných štítů pro záchranné složky. Možnosti jeho využití ve výrobní sféře však  otvírají nové pohledy na průmyslovou výrobu budoucnosti.

Mnoho průmyslových podniků řeší enormní náklady na výrobu prototypů. Nejde jen o časové, ale i personální a materiálové zatížení zakázky. Bez prototypu to však v převážné většině případů nejde. Zde je právě velká příležitost pro propojení CAD konstrukce s aditivní výrobou. Vytvoření protopypu na 3D tiskárně je jednozněčně nejefektivnějším řešením daného problému. Čas strávený nad jeho konstrukcí je v obou případech stejný, ale ve fázi realizace jde již o značnou úsporu materiálu i výrobních časů. Nemluvíme nyní pouze o tisku plastu, ale především o tisku z kovových materiálů. Velkou úsporu může dnes aditivní výroba představovat v kusové a malosériové CNC výrobě, kde odpadají časové náklady na přeprogramování strojů, a vznik kovového odpadu při opracování materiálu či polotovaru.

Vizí budoucnosti jsou továrny bez strojů. Z velkých výrobních hal velkoobjemové výroby zbudou místnosti s 3D tiskárnami, které bude obsluhovat jeden člověk. V ideálním případě vše zvládne sám konstruktér. Též nebude podmínkou soustředit produkci do jednoho místa. Vzhledem ke cloudovému propojení konstrukčního počítače s 3D tiskárnou, lze výrobu řídit prakticky odkudkoli.

Zaujaly vás tyto vize? I vy řešíte nákladovost prototypů či kusové výroby? 

Nebojte se nás oslovit. Jsme tu pro vás a pomůžeme vám s řešením tohoto problému.