Služby -

Chytrá řešení (služby)

PRŮMYSLOVÉ KAMEROVÉ SYSTÉMY | STROJOVÉ VIDĚNÍ

STROJOVÉ VIDĚNÍ

◦ Kamerové systémy
◦ Systémy s termokamerou
◦ Systémy s hloubkovým senzorem
◦ Multispektrální systémy
◦ Deep learning/hluboké učení
Více informací 

AUTOMATIZACE VÝROBY

◦ Automatické výrobní linky
◦ Kontrolní zařízení a jednoúčelové stroje
◦ Robotizovaná pracoviště
Více informací 

VÝROBNÍ PROSTŘEDKY

◦ Grippery a greifery
◦ Montážní a svařovací přípravky
◦ 3D tisk a aditivní výroba
Více informací 

PRŮMYSL 4.0

◦ Strojové učení a neuronové sítě
◦ Digitální dvojče
◦ Programování PLC a aplikace
Více informací 

INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

◦ Technická dokumentace
◦ Konstrukce CAD
◦ Výpočty pevnostní, teplotní, proudění
◦ Analýza rizik
Více informací 

TRACEABILITA/DOSLEDOVATELNOST A MONITORING

◦ Systém traceability/dosledovatelnosti
◦ Systém prediktivní údržby
◦ Monitoring dat a vizualizace
Více informací