Automatizace výrobních procesů

Automatizace výrobních procesů

AUTOMATIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ

VÝVOJ A STAVBA STROJŮ

Přestože žádné dva návrhy stroje nejsou shodné, vykazuje nákladově-efektivní proces navrhování a stavby strojů určité shodné fáze a činnosti. Společnost VM ENGINEERING je expertem v oblasti designu, analýzy a výroby, ať už se jedná o jednoduché mechanismy nebo o počítačově ovládané robotické „zázraky“ s aplikovanou umělou inteligencí.

DOKUMENTACE A DFMA

Připravujeme CAD/CAM modely, podrobné výkresy s montážními pokyny a kompletní dokumentaci na míru dle vašeho návrhu. Váš design přizpůsobíme jakémukoliv výrobnímu množství, které si přejete. Zajistíme efektivitu jakéhokoli objemu výroby.

MECHATRONIKA

VM ENGINEERING se dlouhodobě věnuje mechatronickému designu. Již více než 50 společností využívá naši techniku. Navrhli jsme a vyrobili různorodé spektrum elektromechanických přístrojových a kontrolních zařízení.

INSTRUMENTACE

Při navrhování přístrojů je nutné brát v úvahu podmínky pracovního prostředí zadavatele a veškeré další faktory, které provoz ovlivňují. Díky dosavadním zkušenostem s měřícími systémy a uživatelským rozhraním navrhujeme přístroje, které jsou snadno použitelné a přesné.

ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY | PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY | ZPĚTNOVAZEBNÍ SYSTÉMY

Řídící systémy vyžadují odborné znalosti jak na teoretické úrovni, tak na úrovni konkrétního fyzikálního systému. VM ENGINEERING může většině projektů nejen přidat širokou škálu funkcí, ale také mezi sebou stávající a nové funkce propojit. Výsledkem je efektivní návrh a integrace téměř jakéhokoli kontrolního systému.

Pomocí standardních výpočetních technik, elektroniky a standardních komponentů můžeme navrhnout robustní řídicí systémy pro většinu průmyslových a výzkumných operací. Postavili jsme hydraulické, pneumatické, mechanické a elektromagnetické řídicí systémy vyhovující nejpřísnějším průmyslovým standardům. To vše v krátkém čase a za bezkonkurenční ceny.

Řízení zpětné vazby je věda sama o sobě. VM ENGINEERING je odborníkem na analýzu systému, psaní softwaru a integraci hardwaru potřebného pro ovládání téměř jakéhokoli systému, včetně nelineárních zařízení a regulátorů. Dosahujeme maximálního výkonu tam, kde si ostatní neví rady.

ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ

VM ENGINEERIG je systémový integrátor renomovaných firem. Dodáváme taková robotická pracoviště, která přinášejí našim zákazníkům jasné výhody v oblasti automatizace výrobních procesů.
Při návrhu robotického pracoviště vstupují do hry různá kritéria: těžiště a vlastní setrvačnost, zatížení, pracovní prostředí, rychlost a doba cyklu či přesnost robota atd.
Vybíráme pro vás to nejvhodnější řešení, které přesně odpovídá vašim požadavkům. Můžeme také doporučit vhodné roboty, například roboty Scara s kinematikou Delta, nebo 6ti a 7mi-osé roboty od renomovaných výrobců:

Fanuc
Kuka
ABB
Yashkava
a další.

Stavíme zařízení tzv. GPT (general purpose technology) často s vazbou na IIoT (industrial internet of things) včetně implementace strojového vidění nebo algoritmů machine learning (deep learning). Zařízení mohou vykonávat více funkcí s automatizovanou výměnou nástrojů a nářadí.
Roboty lze kombinovat se standardními uchopovacími zařízeními nebo vyvinout účinný systém chapadel na míru vašemu provozu (s využitím např. vakuových chapadel, vícenásobných chapadel nebo univerzálních systémů pro výměnu chapadel). Pro pracoviště svých odběratelů zajišťujeme nadstandardní servisní plány.

VM ENGINEERING, EXPERTI NA KAMEROVÉ SYSTÉMY

Ve VM ENGINEERING jsme hrdí na své znalosti v oblasti průmyslových kamerových systémů. Sestavujeme vlastní kontrolní systémy dle vašich požadavků a pouze z komponent top dodavatelů. To nám umožňuje poskytovat vám ty nejrychlejší a nejpřesnější systémy.

V průběhu let jsme zpracovali množství zakázek na kamerové systémy pro střední podniky i velké zavedené firmy. Obdrželi jsme množství kladných zpětných ohlasů a zaslouženě získali reputaci poskytovatele kvality jak systémů, tak práce. Naše znalosti kamerových systémů vám mohou pomoci radikálně zlepšit váš výrobní proces bez ohledu na velikost vašeho podniku nebo objem vyráběných produktů. Jsme flexibilní, máme potřebné znalosti, inženýrské schopnosti i kapacitu.

To vše nabízíme jak pro projektové řízení kompletní dodávky na klíč, tak pro vyřešení nedostatků vašeho stávajícího kamerového systému. Poskytujeme komplexní a systémové expertní služby. Od počáteční fáze návrhu až po sestavení a instalaci dbáme na vaše požadavky ohledně nového kamerového sytému a v případě potřeby poskytujeme 24-hodinovou telefonickou nebo internetovou podporu.

Jak vám může kamerový systém pomoci?
Nahrazení lidských zdrojů automatizovanými kamerovými systémy zlepšuje a nákladově zefektivňuje výrobní proces. Kamerové systémy jsou podstatně rychlejší, přesnější a důslednější než lidská práce. Co to pro vás znamená? Více kontroly nad vašimi procesy a možnost předem nastavit parametry pro kontrolu, ať už se jedná o materiál, hotové výrobky připravené ke schválení nebo odmítnutí, nebo konečný proces balení vyráběných produktů.