Průmysl 4.0 | industrial IT

Průmysl 4.0 | industrial IT

PĚT ZPŮSOBŮ JAK PRŮMYSL 4.0 ZLEPŠUJE VÝROBU

Digitální výroba přebírá klasické výrobní operace. Průmyslové podniky tak získaly novou technologii, která se dříve zdála být nedosažitelná. S Průmyslem 4.0 a IIoT (tzv. Industrial Internet of Things, v překladu „průmyslový internet věcí“) výrobci rychle směřují k tzv. „továrně budoucnosti“, kde tato technologie poskytuje uživatelům informace v reálném čase. Průmysl 4.0 kombinuje výpočetní techniku, kybernetické systémy a automatizaci, a činí tak výrobu inteligentnější a více nezávislou. Efektivitu zvyšuje hned v 5 sektorech.

1. MONITOROVÁNÍ VÝROBNÍ LINKY

Jak se továrna zvětšuje, je mnohem obtížnější sledovat více montážních linek najednou, natož více továren umístěných ve vzdálených lokalitách. Získání informací o produktivitě konkrétního výrobního závodu by vyžadovalo kontaktování správné osoby se správnými informacemi. Díky inteligentní továrně je snazší vzdáleně sledovat více výrobních linek v různých výrobních závodech na různých místech.

2. INTELIGENTNÍ DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC

Procesy spojené s dodavatelským řetězcem jsou komplikované a náročné na sledování. Je třeba věnovat pozornost jednotlivým krokům jeho řízení. Průmysl 4.0 nabízí inteligentní dodavatelský řetězec se značkami a senzory pro identifikaci pomocí rádiových frekvencí, což umožní automatizaci procesů, sledování inventáře a sledování v reálném čase.

3. PREDIKTIVNÍ ANALYTIKA

Výrobcům používajícím starší systémy hrozí, že budou skladovat vysoce rizikové náhradní díly zabírající množství výrobního prostoru. Prediktivní analytika může ukončit jejich skladování tím, že umožní společnostem monitorovat vybavení a výkon. Vizualizace dat generovaná prediktivní analýzou zobrazí funkční stroje, efektivitu aktivních strojů a upozorní na stroje, které potřebují údržbu.

4. SLEDOVÁNÍ AKTIV

Manuální přiřazování a sledování majetku může být náročné. Ruční vedení záznamů o každé výrobní operaci a identifikace toho, kdo jaký materiál využívá, je ve velkých objemech takřka nemožné. S IIoT mohou výrobní manažeři bez námahy monitorovat a měřit efektivitu každé výrobní operace, spojené s tímto systémem. Díky informacím o dostupnosti mohou identifikovat a/nebo rozhodovat, kdo a kdy daný materiál používá nebo bude potřebovat.

5. PERSONALIZOVANÉ PRODUKTY

Automatizace a snazší komunikace mezi výrobcem a spotřebitelem nabízí více prostoru pro personalizaci produktu. Kombinace IIoT a speciální výroby na zakázku umožňuje firmám, aby zvážily zákaznické preference a splnily jejich požadavky.