Zásady ochrany osobních údajů

Traceabilita a monitoring

Jedná se o řadu výkonných a vysoce propojených systémů, jež umožňují využít složité aplikace v reálném čase. Přinášejí řadu výhod a uplatnit je lze ve všech oblastech průmyslu. Naše společnost vám nabízí tyto:

Systém dosledovatelnosti

Je ideální volbou, pokud vám přerůstá přes hlavu administrativa spojená s tokem zásob materiálu. Systém dosledovatelnosti, neboli traceability, hlídá údaje o použitém materiálu a polotovarech ve výrobě. Jeho aplikace vytváří elektronický rodokmen každého produktu. Díky tomu výrazně šetří váš čas při dohledávání potřebných dat. Rychle identifikuje chybné operace a eliminuje ztráty, jež má na svědomí nekvalitní produkce.

Zároveň je i velkým pomocníkem při řízení životního cyklu výrobku nebo zemědělského produktu. Sledování výroby doplněné o systém dohledatelnosti je prospěšné jak pro podniky, kterým pomáhá chránit dobrou pověst a upevnit postavení na trhu v současném silně konkurenčním prostředí, tak i spotřebitele.

Co vše systém dokáže

 • Eviduje a kontroluje vstupní materiál a polotovary ve výrobním procesu
 • Kontroluje provedení operací a dodržení předepsaných postupů
 • Kontroluje souslednosti operací FIFO
 • Eviduje čas, místo, pracovníky a technologické parametry každé operace
 • Sleduje výrobky, výrobní dávky i přepravky
 • Identifikuje výrobky a přepravky pomocí čárových kódů, QR kódů, RFID, NFC tagů nebo IoT prvků
 • Umožňuje zpětně dosledovat všechny výrobní kroky a procesní parametry
 • Dokládá rodokmen výrobků
 • Vytváří základní data pro Product LifeCycle Management (PLM) a BigData analýzy

Systém prediktivní údržby

Preventivní odstávky strojů a jejich prohlídky nejsou ani zdaleka jedinou možností, jak můžete předejít závadám. Mnohem lepší variantou je prediktivní údržba (Condition based maintenance – CBS). Ta je založena na dokonalé znalosti stroje. Jde o cílenou instalaci systému snímacích prvků na kritická místa zařízení. Tyto prvky monitorují stav stroje v reálném čase. Když zjistí odchylku od nastavených parametrů, systém vyhodnotí, zda je tato odchylka v rámci bezpečného chodu nebo už jde o stav kritický. V případě nutnosti vyvolá servisní zásah přímo ve chvíli vzniku odchylky. Předejde tak krizové situaci a neplánované odstávce výroby.

Zároveň z naměřených odchylek dokáže systém předvídat, která součást stroje v blízké budoucnosti selže. Předem avizuje potřebu jejího pořízení a výměny. Není tedy nutné držet na skladě zásoby náhradních dílů pro preventivní prohlídky. Nakupují se pouze ty součástky, jež skutečně potřebují vyměnit. Radikálně se tak sníží náklady na zásoby náhradních dílů.

Jednou z největších výhod údržby založené na podmínkách prediktivní údržby je, že je neinvazivní a použitelná prakticky kdekoli. Data se shromažďují v reálném čase, aniž by byl přerušen či jinak ovlivněn chod stroje. Sledování probíhá jak pomocí senzorů a naplánovaných testů, tak vizuální kontrolou proškolenými pracovníky údržby.

Nejčastější monitorovací techniky

VIBRAČNÍ ANALÝZA

Proces měření hladin vibrací a frekvencí stroje. Odhaluje problémy, jaký jsou nevyváženost, selhání ložiska, mechanické uvolnění, rezonance, ohnuté hřídele a další.

INFRAČERVENÁ TERMOGRAFIE

Za použití termokamery se detekuje záření vycházející z objektu. To je následně převedeno na teplotu a zobrazeno jako její distribuce v reálném čase. K tomuto měření používáme infračervené termografy, infračervené skenovací systémy a infračervené termovizní kamery. Používá se pro monitorování elektrických a mechanických podmínek motorů, kontrolu ložisek a zkoušení žáruvzdorné izolace. Využít lze i pro kontrolu hladin plynu, kapalin a kalů.

ULTRAZVUKOVÁ ANALÝZA

Používá zvuk k identifikaci potenciálně selhávajícího prvku detekováním vysokofrekvenčních zvuků a jejich převodem na audio a digitální data. Tato analýza je prováděna dvěma metodami. První je kontaktní, která je určující pro mechanické problémy, jakými jsou poruchy ložisek, problémy s mazáním, poškození ozubeného kola a kavitace čerpadla, případně pro detekci netěsnosti – např. úniky páry. Druhá je metoda bezkontaktní (vzdušná). V tomto případě jde o ultrazvuková měření zahrnující úniky tlaku a vakua v systémech stlačeného plynu a v řadě elektrických aplikací, kde mohou ultrazvukové metody detekovat oblouk a koronu, když nelze použít termografii.

ANALÝZA OLEJE

Jde o monitoring „zdraví“ oleje. Detekuje jeho kontaminaci či nestandardní změnu viskozity. V neposlední řadě jde i o analýzu přítomnosti nežádoucích částic, které signalizují mechanické opotřebení, korozi či jiné povrchové poškození stroje.

ELEKTRICKÁ ANALÝZA

Za pomoci odečtů proudu motoru ze svorkových ampérmetrů je měřen proud v obvodu. Detekuje nestandardní dodávku energie do sledovaného zařízení.

TLAKOVÁ ANALÝZA

Stálý monitoring tlaku vzduchu, plynu či rozličných tekutin upozorní pracovníky údržby na nežádoucí pokles či vzrůst tlaku sledovaného média v zařízení. Včasnou detekcí lze zabránit velkým ekonomickým ztrátám.

Hlavní přínosy nasazení CBM do výroby:

Tyto výhody program CBM přines vašemu podnikání:

 • Kratší interval údržby
 • Rychlejší diagnostika závady
 • Menší prostoje
 • Vyšší produktivita
 • Větší spolehlivost systému
 • Nižší náklady na nákup náhradních dílů

Zavedením programu CBM zefektivníte údržbu, zajistíte plynulost výroby a nepřímo tak zvýšíte svou konkurenceschopnost. Pokud má váš systém údržby slabá místa, kontaktujte nás. Rádi s vámi probereme stávající situaci, navrhneme možné alternativy a vyprojektujeme vám systém na míru. Instalujeme jej a zaškolíme váš personál přímo ve vašem provozu.

Zároveň z naměřených odchylek dokáže systém předvídat, která součást stroje v blízké budoucnosti selže. Předem avizuje potřebu jejího pořízení a výměny. Není tedy nutné držet na skladě zásoby náhradních dílů pro preventivní prohlídky. Nakupují se pouze ty součástky, jež skutečně potřebují vyměnit. Radikálně se tak sníží náklady na zásoby náhradních dílů.

Jednou z největších výhod údržby založené na podmínkách prediktivní údržby je, že je neinvazivní a použitelná prakticky kdekoli. Data se shromažďují v reálném čase, aniž by byl přerušen či jinak ovlivněn chod stroje. Sledování probíhá jak pomocí senzorů a naplánovaných testů, tak vizuální kontrolou proškolenými pracovníky údržby.

Chcete-li mít 100% kontrolu nad průběhem a efektivitou výroby, jsou pro vás monitoring a vizualizace toku dat v reálném čase to pravé. Díky nim získáte přehled, co se děje ve všech fázích výroby v konkrétním okamžiku. Nemusíte čekat na hlášení od podřízených ani přemýšlet nad tím, zda jsou jejich reporty přesné.

Náš systém nikdo neošidí, a proto je vítaným pomocníkem nejen pro vedení podniku, ale i jednotlivé stupně managmentu výroby. Navíc se dá instalovat v jakémkoliv strojním parku. 

Po jeho nasazení a spuštění získáte přesný přehled o průběhu výroby, využití strojů, prostojích či vynucených odstávkách. Současně se data ukládají do paměti, takže lze zpětně zjistit, jak efektivní bylo využití strojního parku během jednotlivých směn a odhalit tak skryté rezervy, nedostatečnou komunikaci při zadání či „pouhou“ nedbalost obsluhy. Přehledný graf vás upozorní na slabá místa ve výrobě a díky tomu můžete udělat nápravná opatření, jimiž zvýšíte efektivitu.

Nebojte se nás oslovit. Jsme připraveni vám vyprojektovat takové řešení, které vaši výrobu zprůhlední, případně zeštíhlí, ale každopádně zefektivní. Ve chvíli, kdy se vám promítnou nastolená nápravná opatření do firemního zisku, budete považovat vstupní investici do tohoto systému za zanedbatelnou.

Kontaktujte nás

Chcete vědět, jak konkrétně bychom zefektivněli váš výrobní proces a ušetřili vaše výrobní náklady? Ozvěte se nám, rádi vám pomůžeme.

  Kontaktujte nás

  Chcete vědět, jak konkrétně bychom zefektivněli váš výrobní proces a ušetřili vaše výrobní náklady? Zarezervujte si bezplatnou konzultaci.