Zásady ochrany osobních údajů

Robotické pracoviště pro výrobu palet

Dnes se již většina ruční práce nahrazuje prací strojní, automatickou nebo ještě lépe robotickou výrobou. Proto i my se touto problematikou zabýváme. Pro všechny zájemce z řad dřevařských výrobců jsme navrhli robotické pracoviště pro výrobu palet, které oproti ruční výrobě svou rychlostí a přesností práce nahradí hned několik dělníků. Při dnešním nedostatku pracovní síly tak nabízíme efektivní řešení pro firmy zabývající se zmíněnou produkcí.

Naše pracoviště je obsluhováno pouze jedním pracovníkem, který v bezpečné zóně oddělené přepážkou a monitorované bezpečnostním scannerem vkládá jednotlivé díly palety do přestavitelné šablony umístěné zrcadlově ve dvou provedeních na otočném stole. Následně prostřednictvím dotykového panelu dá pokyn k otočení stolu a robot začne pomocí sbíjecího nástroje spojovat seskládané díly dle obsluhou zvoleného programu – typu palety. Po zatlučení všech spojů robot dokončenou paletu sejme z montážní šablony a přesune na předem stanové místo. Během celého tohoto procesu obsluha zakládá do druhé šablony nový materiál ke spojení.

robot_vyroba palet

Celý popsaný proces, tj. výroba jedné palety trvá 80 – 90 sekund. Volbu typu vyráběné palety provádí obsluha jednoduchým postupem přes dotykový panel, kterým ovládá i otočný stůl. Zároveň v souladu s tímto programem manuálně upraví nastavení obou přípravků – šablon.

Odkládací prostor na hotové palety je v základní verzi koncipován na jednu várku o 10ks palet. V případě potřeby je možno jej rozšířit dle přání a možností klienta.

Naše robotická jednotka je projektována pro automatickou výrobu dřevěných palet o maximálních rozměrech 800×1200 mm.

Každé toto zařízení je dodáváno na míru konkrétnímu zákazníkovi na základě jeho požadavků, možností a potřeb.

Pokud má náš zákazník zájem o sofistikovanější pracoviště, lze toto zařízení vybavit některými nadstandardními prvky:

Kamerový systém automatické kontroly shody typu založené palety a zvoleného programu. Robot sám eliminuje možnou chybu obsluhy – použití jiné šablony oproti zvolenému programu
Kamerový systém – automatická  volba programu. Robot si sám zvolí program podle  doručené osazené šablony.

Robot nepožaduje zvýšení mzdy, příplatky za přesčasy, nevybírá si dovolenou na zotavenou a není limitován zdravotními omezeními. Z procesu ho nevyřadí chřipková epidemie ani pandemie podobná té, kterou jsme právě prožili. Nemusíte za něj platit sociální a zdravotní pojištění. Je spolehlivý a neodmlouvá nadřízeným.

Rychlá ekonomická návratnost tohoto zařízení je činí velice zajímavým pro každého investora.

Kontaktujte nás

Chcete vědět, jak konkrétně bychom zefektivněli váš výrobní proces a ušetřili vaše výrobní náklady? Zarezervujte si bezplatnou konzultaci.